รับสมัครงาน (ด่วน)

Jabra เต้นโดย Dr. Dre, B&O Play, เทคนิคเสียง, หูฟัง Philips และ Sony และอีกมากมายสินค้าส่วนใหญ่ที่ บริษัท จัดจำหน่าย แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยโดยมีช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านร้านค้าต่างประเทศทั่วประเทศเช่น Apple iStudio, Jaymart, King Power, Loft, Power buy และ Power mall -


สนใจกรอกใบสมัครได้ที่นี่

1. ตำแหน่ง : พนักงานบัญชีเจ้าหนี้ ( ตั้งค่าและตัดรับชำระออนไลน์) จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน

 • ตั้งค่าในระบบ ERP (โปรแกรมสำเร็จรูป Bplus)
 • ตัดรับชำระในระบบ ERP (ด้านออนไลน์)
 • บันทึกการตั้งค่าใช้จ่ายในระบบ, บันทึกดอกเบี้ยจ่าย O / D, T / R
 • เงินยอดธนาคารเงินฝากธนาคาร, เด็ดยอดบัญชีเกี่ยวกับต่อเนื่อง
 • นิยายยอดภาษีภบทที่ 3,53 และภพ 30
 • จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ - ขาย
 • ประสานงานกับผู้ผลิต
 • งานที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชายหรือหญิงอายุ 25 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • มีความละเอียดรอบคอบตรงต่อเวลา
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดีมีใจบริการ
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • สามารถไปร่วมยืนบูธงานแสดงสินค้าได้
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี

สนใจกรอกใบสมัครได้ที่นี่

2. ตำแหน่ง : พนักงานบัญชีเจ้าหนี้ ( ตัดรับชำระและทำเงิน) จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน

 • ตัดรับชำระเงินและทำเงินในระบบ K Connect Plus
 • บันทึกค่าใช้จ่ายย่อยย่อยและคำนวณวงย่อยย่อย
 • เงินยอดธนาคารเงินฝากธนาคาร, เด็ดยอดบัญชีเกี่ยวกับต่อเนื่อง
 • จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อ - ขาย
 • ประสานงานกับผู้ผลิต
 • งานที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชายหรือหญิงอายุ 22 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • มีความละเอียดรอบคอบตรงต่อเวลา
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดีมีใจบริการ
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • สามารถไปร่วมยืนบูธงานแสดงสินค้าได้
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

สนใจกรอกใบสมัครได้ที่นี่

3. ตำแหน่ง : Sales Support จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน

 • ประสานงานด้านฝ่ายขายและสนับสนุนผลิตภัณฑ์
 • ทำรายงานยอดขาย, ค่านายหน้าที่เกี่ยวข้องตลอดจนทำจดหมายโปรโมชั่น
 • ดูแลสินค้าตัวอย่างแบรนด์ที่ได้รับรางวัล
 • วิธีการทำ, จ่ายควบคุมดูแลสินค้าตัวอย่าง
 • จัดบูธงานแสดงสินค้า
 • งานที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชายหรือหญิงอายุระหว่าง 23 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปวส - ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความละเอียดรอบคอบตรงต่อเวลา
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดีมีใจบริการ
 • ขยันซื่อตรงสูงสามารถทำงานประมูลและทนต่อสภาว
 • สามารถไปร่วมยืนบูธงานแสดงสินค้าได้

สนใจกรอกใบสมัครได้ที่นี่

4. ตำแหน่ง: Sales Promoter หลายอัตรา

รายละเอียดงาน

 • ยื่นขายสินค้าประจำสาขา
 • ออกงาน Event ตามห้างต่าง ๆ ทั้งของ บริษัท และลูกค้า
 • แนะนำผลิตภัณฑ์ของ บริษัท และปิดการขาย
 • จัดเรียงสินค้าดูแลสินค้าให้ดูดี
 • เพศชายหรือหญิงอายุระหว่าง 20 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาม. 6 - ปวช. - ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรการ, การตลาด, หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความละเอียดรอบคอบตรงต่อเวลา
 • มีทักษะในการขายวิเคราะห์ข้อมูลและมีความคิดเชิงระบบมีทัศนคติเชิงบวกและความคิดสร้างสรรค์
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดีมีใจบริการ
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดีสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชายหรือหญิงอายุระหว่าง 20 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษาม. 6 - ปวช. - ปริญญาตรีสาขาบริหารธุรการ, การตลาด, หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความละเอียดรอบคอบตรงต่อเวลา
 • มีทักษะในการขายวิเคราะห์ข้อมูลและมีความคิดเชิงระบบมีทัศนคติเชิงบวกและความคิดสร้างสรรค์
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดีมีใจบริการ
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
สามารถไปร่วมยืนบูธงานแสดงสินค้าได้

สนใจกรอกใบสมัครได้ที่นี่

5. ตำแหน่ง : IT Support จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน

- โครงสร้างพื้นฐานและเครือข่าย

 • ดูแลบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของแผนก
 • ดูแลบำรุงรักษาระบบเครือข่ายภายใน
 • อำนวยความสะดวกในการใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในจุดต่าง ๆ ขององค์กร

- แอปพลิเคชั่นและการสนับสนุนซอฟต์แวร์

 • ให้คำแนะนำ / แก้ไขปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องแก่ผู้ใช้
 • ให้คำแนะนำ / แก้ไขการใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ ขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในการใช้งานแก่ผู้ใช้
 • สนับสนุนงานแผนก / ฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ที่แผนกไอทีรับผิดชอบดูแล
 • สนับสนุนงานภายในแผนกอื่น ๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชายหรือหญิงอายุระหว่าง 23 - 30 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้านไอที
 • มีความละเอียดรอบคอบตรงต่อเวลา
 • มีทักษะความรู้ทางด้านการจัดการฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
 • มีทักษะความรู้ทางด้านการเคลื่อนไหว (Windows2008,2012) การจัดการ Active Directory (AD), นโยบายกลุ่ม (GPO)
 • มีทักษะความรู้การใช้งาน Email Hosting
 • มีทักษะความรู้ทางด้านการจัดการฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์
 • มีประสบการณ์สนับสนุนโปรแกรมธุรกิจบวก
 • มีประสบการณ์ทักษะการสร้างและแก้ไขรายงานการรายงาน Crystal
 • มีประสบการณ์ด้านการบริหารระบบฐานข้อมูลขนาดกลาง - ขนาดใหญ่ (MS SQLserver)
 • มีความรู้ทางด้าน Virtualization VM-Operating System (ESXi Vmware, ฯลฯ )
 • สามารถไปร่วมยืนบูธงานแสดงสินค้าได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดีมีใจบริการ
 • ** รับนักศึกษาจบใหม่ **

สนใจกรอกใบสมัครได้ที่นี่

6. ตำแหน่ง: HR Manager จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน

 • งานรับสมัครและคัดสรรบุคลากร
 • งานวางแผนกำลังคน / กลยุทธ์ / การบริหารบุคคล
 • งานพัฒนาบุคลากร
 • งานประเมินผล
 • งานที่ได้รับแจ้ง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย / หญิงอายุ 35 ปีขึ้นไป (ดังดี)
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์, รัฐศาสตร์, สังคมศาสตร์, จิดวิทยาตำแหน่งที่อุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์ในห้างหุ้นส่วนจำกัดหัวเรื่อง: การทำงาน 5 ปีในห้างหุ้นส่วนจำกัดงานพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์หรือเจ้าหน้าที่บุคคล
 • มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ (Ms Office: Word, Excel, Power Point)
 • มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความกล้าแสดงออกและมีความคิดสร้างสรรค์ในการจัดทำกร รมว
 • มนุษย์สัมพันธ์ดีจิตวิทยามีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษและความสามารถในการโน้มน้าวใจ
 • มีรายละเอียดรอบคอบและมีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

สนใจกรอกใบสมัครได้ที่นี่

7. ตำแหน่ง : พนักงาน Part time stock 2 อัตรา

รายละเอียดงาน

 • ตรวจสอบสินค้าเข้า - ออกให้ถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด
 • จัดเรียงสินค้าตามสถานที่ที่กำหนด
 • เตรียมสินค้าให้พร้อมจำหน่าย, ติดสติ๊กเกอร์วอยด์
 • ตรวจนับสินค้าเบื้องต้นเพื่อจัดสรร
 • ดูแลความเรียบร้อยของคลังสินค้า
 • งานที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง / ชายอายุ 18 ปีขึ้นไป
 • มีความละเอียดรอบคอบตรงต่อเวลาขยันซื่อตรง
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

สนใจกรอกใบสมัครได้ที่นี่

สนใจติดต่อได้ที่คุณเม้งฝ่ายบุคคล บริษัท อาร์ทบีเทคโนโลยี จำกัด

โทรทับเวลาได้ที่โทร 086-323-5448 หรือ 02-287-1988 ต่อ 8806
อีเมล: praneet @ rtbtechnology.com, anuttara @ rtbtechnology.com

ที่ตั้ง:อาร์ทีบีเทคโนโลยี จำกัด
เลขที่ 8 อาคารมณีนาราชั้น 8 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 18 แขวงช่องนนทรีเขตยานนาวากรุงเทพ ๆ 10120

************************************************** ****