WALKMAN - SPORT

 • Sony WS413 Sport walkman

  พร้อมต่อการเดินทางไกล
  แม้ขณะเคลื่อนไหวหนักหน่วง NW-WS410 Sports Walkman1 ก็ยังอยู่กับคุณทุกก้าว ด้วยการออกแบบมาให้ทนกับสภาวะที่หลากหลาย จึงเป็นคู่หูการฝึกซ้อมที่สุดยอด
  • ความจุในการจัดเก็บ 4GB
  • ป้องกันน้ำ (น้ำเค็ม) เพื่อการใช้โดยปราศจากความกังวล
  • ทำงานได้ในอุณหภูมิตั้งแต่ -5°C ถึง 45°C
  • ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่สูงสุด 12 ชั่วโมง
ดนตรีที่ไร้ขีดจำกัด

คุณพร้อมที่จะฝึกฝนในทุกสภาพอากาศและทุกสภาวะแล้ว NW-WS410 ก็เช่นกัน ไม่ว่าคุณจะกำลังแหวกว่ายในสระเปิดโล่งหรือกำลังชกกระสอบทราบ จะไม่มีอะไรรั้งคุณไว้ได้