Headphone

 • SMS10

 • คุณลักษณะ

  • หลากหลายสี
  • พร้อมปุ่มควบคุมไมค์ ใช้งานง่าย
  • แถบคาดศีรษะแบบหนังและส่วนครอบหูบุนวม
  • เสียงชัดเจนในทุกช่วงความถี่
  • สายหูฟังแบบแบนสวยมีสไตล์
  • พับเก็บได้เพื่อให้จัดเก็บได้สะดวก