Headsets

  • ARCTIS PRO GAMING HEADSET

  • Arctis Pro

    - ไดร์เวอร์ให้เสียงความละเอียดสูง


    - วัสดุทำจากอลูมิเนียมและเหล็กที่มีน้ำหนักเบา


    - DTS Headphone:X v 2.0 surround


    - ClearCast microphone ตัดเสียงรบกวนรอบข้างได้ดี เหมำะสำหรับกำรเล่นเกมส์สุดยอดหูฟังควำมละเอียดสูงสำหรับเกมส์ PC