รับสมัครงาน ( ด่วน )

บริษัท อาร์ทีบี เทคโนโลยี จำกัด ตัวแทนจำหน่ายสินค้าประเภท Lifestyle Gadget แบรนด์ชั้นนำระดับโลกเช่น Jabra, beats by Dr. Dre, B&O Play, Audio technical, หูฟัง Philips และ Sony และอื่น ๆ อีกมากมาย สินค้าส่วนใหญ่ทางบริษัทเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย โดยมีช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านคู่ค้า ต่างๆ ตามห้างสรรพสินค้า ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ เช่น ร้าน Apple iStudio , Jaymart , King Power, Loft, Power buy และ Power mall เป็นต้น ซึ่งเราต้องการบุคลากรที่รักความก้าวหน้า มีความพร้อมที่จะเติบโตอย่างมั่นคงไปพร้อมๆ กัน หลายอัตราดังนี้.-


สนใจกรอกใบสมัครได้ที่นี่

1.ตำแหน่ง : Account Executive

รายละเอียดงาน

 • ทำงานร่วมและบริหารความสัมพันธ์ระยะยาวกับคู่ค้ารายใหญ่ของบริษัท ที่เป็นช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีสาขาจำนวนมาก และมีศักยภาพสูง
 • สร้างยอดขายด้วยการวางแผนงานการขาย และ กลยุทธ์การขายร่วมกับคู่ค้า
 • แนะนำสินค้า และผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้กับคู่ค้า
 • เข้าเยี่ยมและทำการเทรนสินค้าเบื้องต้นให้พนักงานขายหน้าร้านของคู่ค้า
 • ร่วมกับคู่ค้าในการจัดโปรโมชั่น และ กิจกรรมทางการตลาด ตลอดทั้งปี
 • ดูแลและจัดการบริหารสต๊อกสินค้าของคู่ค้าเพื่อให้เกิดกำไรสูงสุด
 • ควบคุมเงื่อนไข และ ข้อตกลงทางการค้า เช่น ราคา โปรโมชั่น ฯลฯ ให้เป็นไปตามข้อตกลง
 • งานที่ได้รับมอบหมาย
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุระหว่าง 25 – 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรการ , การตลาด , หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความละเอียด รอบคอบ ตรงต่อเวลา
 • มีทักษะในการขาย , วิเคราะห์ข้อมูล และมีความคิดที่เป็นระบบ มีทัศนคติเชิงบวก และความคิดสร้างสรรค์
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มี Service Mind
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • สามารถไปร่วมยืนบูธงานแสดงสินค้าได้

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย หรือ หญิงอายุระหว่าง 25 – 40ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาบริหารธุรการ , การตลาด , หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความละเอียด รอบคอบ ตรงต่อเวลา
 • มีทักษะในการขาย , วิเคราะห์ข้อมูล และมีความคิดที่เป็นระบบ มีทัศนคติเชิงบวก และความคิดสร้างสรรค์
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มี Service Mind
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • สามารถไปร่วมยืนบูธงานแสดงสินค้าได้
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานขาย ในช่องทางการจัดจำหน่ายรายใหญ่ เช่น ทรู , คอมเซเว่น , เจมาร์ท หรือ Modern Tradeจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจกรอกใบสมัครได้ที่นี่

2.ตำแหน่ง:Assistant Accounting Manager จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียดงาน

 • จัดทำงบการเงินประจำปีของบริษัท
 • จัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภพ.30) และรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3, ภงด.53) พร้อมทั้งรายการกระทบยอดกับบัญชีคุมทุกสิ้นเดือน
 • จัดทำรายงานการเบิกจ่ายค่าคอมมิชชั่นประจำเดือน
 • ตรวจสอบความถูกต้องและวิเคราะห์หาความผิดปกติของรายการรับจ่ายของบริษัท
 • จัดทำรายงานทางบัญชีและการเงินอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • หญิง/ชายอายุ 30 – 37ปี
 • จบปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • มีประการณ์ทำงานในสาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 5 ปี
 • หากมีประสบการณ์ทำงานด้านภาษี จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้
 • มีความละเอียด รอบคอบ ตรงต่อเวลา
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มี Service Mind
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • สามารถไปร่วมยืนบูธงานแสดงสินค้าได้

สนใจกรอกใบสมัครได้ที่นี่

3.ตำแหน่ง : Executive Assistant

รายละเอียดของงาน

 • จัดระบบการนำเสนอเอกสารเพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาลงนาม
 • จัดทำตารางการนัดหมาย การเข้าพบลูกค้า และการเข้าร่วมประชุมต่างๆ
 • จัดทำรายงาน และทำ Presentation ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ
 • จัดเตรียมเอกสารก่อน/หลัง การประชุม
 • จัดการเรื่องสถานที่นัดหมาย/ประชุมทั้งในและนอกสถานที่ เช่นจองห้องอาหาร ห้องประชุม หรือห้องสัมมนา
 • จัดการเรื่องการเดินทาง จองตั๋ว และที่พัก
 • ติดต่อประสานงาน/สนับสนุนและติดต่อกับหน่วยงานอื่นๆทั้งภายในและภายนอกองค์กรปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ หญิง-ชาย อายุไม่เกิน 25-35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการเป็นเลขานุการระดับผู้บริหาร
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office โดยเฉพาะ Excel และ Power Point ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกัน และมีทักษะในการสื่อสาร
 • มีประสบการณ์ในการประสานงานภายในและภายนอกองค์กร
 • สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


สนใจกรอกใบสมัครได้ที่นี่

4.ตำแหน่ง : Sales Promoter หลายอัตรา

รายละเอียดงาน

 • ยื่นขายสินค้าประจำสาขา
 • ออกงาน Event ตามห้างต่าง ๆ ทั้งของบริษัท และ ลูกค้า
 • แนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัท และปิดการขาย
 • จัดเรียงสินค้า ดูแลสินค้าให้ดูดี
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุระหว่าง 20 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6 – ปวช - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรการ , การตลาด , หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความละเอียด รอบคอบ ตรงต่อเวลา
 • มีทักษะในการขาย , วิเคราะห์ข้อมูล และมีความคิดที่เป็นระบบ มีทัศนคติเชิงบวก และความคิดสร้างสรรค์
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มี Service Mind
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดีสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย หรือ หญิงอายุระหว่าง 20 - 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ม.6 – ปวช - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรการ , การตลาด , หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความละเอียด รอบคอบ ตรงต่อเวลา
 • มีทักษะในการขาย , วิเคราะห์ข้อมูล และมีความคิดที่เป็นระบบ มีทัศนคติเชิงบวก และความคิดสร้างสรรค์
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มี Service Mind
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
สามารถไปร่วมยืนบูธงานแสดงสินค้าได้

สนใจกรอกใบสมัครได้ที่นี่

5.ตำแหน่ง : Technical Support

รายละเอียดงาน

 • Support ด้านการใช้งานผลิตภัณฑ์ของบริษัท เมื่อลูกค้าติดต่อสอบถามเข้ามา
 • แก้ปัญหาการใช้งานให้กับลูกค้า , ให้ข้อมูลลูกค้า
 • ทำการตรวจเช็ค – ซ่อมสินค้า
 • ติดตั้งระบบไฟฟ้า ตลอดงาน Event
 • งานที่ได้รับมอบหมาย
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า , อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความชอบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ , ชอบทดลองทำสิ่งใหม่ ๆ
 • มีความละเอียด รอบคอบ ตรงต่อเวลา
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • สามารถไปร่วมยืนบูธงานแสดงสินค้าได้

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า , อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความชอบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ , ชอบทดลองทำสิ่งใหม่ ๆ
 • มีความละเอียด รอบคอบ ตรงต่อเวลา
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • สามารถไปร่วมยืนบูธงานแสดงสินค้าได้
 • หากมีประสบการณ์ด้านการซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจกรอกใบสมัครได้ที่นี่

6.ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ

รายละเอียดงาน

 • คัดสรรหาอุปกรณ์วัสดุสำนักงาน เทียบราคา ดำเนินการเรื่องการสั่งซื้อจนกระทั่งรับสินค้า
 • ควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงาน
 • ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร
 • สรรหาสินค้า / ต่อรองราคาสินค้าภายในประเทศ
 • เปิดใบสั่งซื้อสินค้า และค่าส่งเสริมการขาย
 • ติดต่อประสานงานกับต่างประเทศเพื่อส่งใบสั่งซื้อ
 • ติดต่อประสานงานกับต่างประเทศเพื่อเปิดใบสั่งซื้อ , ติดตามสินค้า , ทำ RMA Claim สินค้า
 • ด้านจ่ายค่าสินค้าให้ต่างประเทศ โดยประสานงานกับธนาคาร
 • ประสานงานกับ Forwarder เรื่องการรับสินค้า และ ประสานงานกับชิปปิ้งเรื่องการเคลียร์สินค้ากับกรมศุลกากร และคำนวณค่าภาษีนำเข้า
 • งานด้านใบอนุญาตนำเข้า ของ กสทช. , สมอ , กรมสรรพสามิต
 • งานที่ได้รับมอบหมาย
 • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทนสูง ละเอียด รอบคอบ รับผิดชอบและมีวินัย ตรงต่อเวลา
 • ชอบทำงานด้านเอกสาร และ ติดต่อประสานงานกับแผนกต่าง ๆ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มี Service Mind
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย หรือ หญิงอายุ 23ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทนสูง ละเอียด รอบคอบ รับผิดชอบและมีวินัยตรงต่อเวลา
 • ชอบทำงานด้านเอกสาร และ ติดต่อประสานงานกับแผนกต่าง ๆ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มี Service Mind
 • สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • สามารถไปร่วมยืนบูธงานแสดงสินค้าได้

สนใจกรอกใบสมัครได้ที่นี่

7.ตำแหน่ง : พนักงาน Part time stock หลายอัตรา

รายละเอียดงาน

 • ตรวจสอบสินค้า เข้า – ออก ให้ถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนด
 • จัดเรียงสินค้าตาม Location ที่กำหนด
 • เตรียมสินค้าให้พร้อมจำหน่าย , ติดสติ๊กเกอร์วอยด์
 • ตรวจนับสินค้าเบื้องต้นเพื่อจัดสรร
 • ดูแลความเรียบร้อยของคลังสินค้า
 • งานที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศหญิง / ชาย อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • มีความละเอียด รอบคอบ ตรงต่อเวลา ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

สนใจกรอกใบสมัครได้ที่นี่

สนใจติดต่อสมัครได้ที่ คุณเม้ง ฝ่ายบุคคล บริษัท อาร์ ที บี เทคโนโลยี จำกัด

โทรนัดหมายเวลาได้ที่ โทร.086-323-5448 หรือ 02-287-1988 ต่อ 8806
E-mail : praneet@rtbtechnology.com,anuttara@rtbtechnology.com

ที่ตั้ง : บริษัท อาร์ ที บี เทคโนโลยี จำกัด
เลขที่ 8 อาคารมณีนารา ชั้น 8 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 18 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพๆ 10120

******************************************************