รับสมัครงาน ( ด่วน )

บริษัท อาร์ ที บี เทคโนโลยี จำกัด เป็นผู้นำเข้า และ จัดจำหน่ายสินค้าแบรนด์ชั้นนำของโลก ได้แก่ เครื่องเสียง B&O Play, หูฟังบลูทูธJabra , ระบบรักษาความปลอดภัยในบ้าน Motorola , หูฟัง Philips , หูฟัง Audio Technica , และสินค้าประเภท Wearables อื่น ๆ อีกมากมาย สินค้าที่เราจัดจำหน่ายส่วนใหญ่ จะเป็นผู้นำตลาดในประเทศไทย โดยมักจะมีส่วนแบ่งการตลาดในอันดับ 1 – 3 เราทำงานกับร้านค้าปลีกชั้นนำในประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ร้าน iStudio ( Apple Premium Resellers ) , Jaymart , King Power , Tesco Lotus , Power Buy , Power Mall , และอื่น ๆ ซึ่งเราต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ รักความก้าวหน้า ร่วมเป็นทีมงาน หลายอัตรา ดังนี้.-


ตำแหน่ง : Account Executive for Myanmar, Cambodia & Laos ( จำนวน 1 อัตรา)

Job description :

 1. Manage and negotiate with distributors in Myanmar, Cambodia & Laos to achieve company’s sales target and objectives
 2. Establish, build & strengthen effective relations with new/existing distributors and dealers.
 3. Develop/implement business plan and marketing activities with distributor in each country to help achieve sales target
 4. Manage and support distributor’ requirements, shipping, aftersales service & sales/product training
 5. Analyze market data and effectively work with distributors to understand trading natures of each market.
 6. Explore new market development opportunities & expand sales network
 7. Report directly to Top Management & business trip to ASEAN countries

Qualifications:

 1. Male or Female / Age between 30 - 45 years old
 2. Bachelor Degree in Business Administration (MBA) or similar (International Business concentration is an advantage)
 3. Minimum 2 years’ experience in sales or marketing
 4. Curiosity and self-confidence to learn, improve, and challenge
 5. Strategic thinking, Consumer-oriented, Market Development and Market Analysis skills
 6. Excellent Negotiation, Presentation and Communication skills
 7. Good command in English and Computer Literacy (especially Analysis and Presentation)
 8. Able to travel overseas from time to time

ตำแหน่ง : Product Manager for Consumer Electronics Product (จำนวน 1 อัตรา)

Job description:

 1. Establishing new house brand or/and Co-working with overseas principles/suppliers to build & position existing brand awareness.
 2. Developing sales/marketing strategic plan/management to reach the agreed upon targets.
 3. Coordinating with sales channels and marketing team as well as supporting implementation of the marketing plan by
 4. Creating marketing activities to promote and develop brand position continuously.
 5. Analyzing products, market shares, brand positioning and competitors and develop quarterly sales plan accordingly
 6. Managing, Controlling and Summarizing supported marketing budget received from overseas principles.
 7. Managing sales channels to maintain appropriate inventory level in order to reach sales target.
 8. Conducting product & sales training for internal and external sales team
 9. Taking responsibility in making brand profitable and maintain/monitor sufficient inventory level. Making varies promotion to clear slow moving item and accelerate good selling item’s sales rate.
 10. Continuously improving sales & marketing process and related functions to improve brand/product efficiency and directly reporting to overseas suppliers.
 11. Following international trends in fashion, music and entertainment on a regular basis.
 12. Getting job assignment directly from the high executives
 13. Fulfilling an occasional project requirement with the new product sourcing
 14. Seeking the interesting product to meet project’s requirement and cost goal.
 15. Verifying the reliable of the product factory as well as its safety certificate (mostly in China)
 16. Planning & Implementing the cost efficiency quality control process & logistic

Qualifications

 1. Thai Nationality
 2. Female/Male Age between 27-40 years old
 3. Bachelor or Master degree in business administration, accounting, IT, or related field
 4. At least 3 year-experience in trading marketing, category management, account managing in electronic market, communication tool or FMCGs
 5. Good command of spoken & written English
 6. Ability to manage multiple task in quickest time under highly competitive environments
 7. Experience in building brand, sales, sales channel management
 8. Planning skill, Analysis Ability and Thinking systematically
 9. Good communication/coordination skills
 10. Good computer skill (MS office) and Good presentation skill
 11. Able to travel overseas (Mostly in Asia Pacific) from time to time

ตำแหน่ง : Account Executive Online ( จำนวน 1 อัตรา)

รายละเอียดงาน

 • ดูแลและบริหารความสัมพันธ์ ช่องทางการขายแบบ Online ทั้งหมด เช่น Lazada , Ensogo, iTruemart อื่น ๆ ตั้งแต่ www.Mobile Applications , Facebook , Line และอื่น ๆ เพื่อเพิ่มยอดขายและความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาว
 • ทำการตลาดร่วมกับช่องทาง (Channel Marketing) เพื่อโปรโมทการขายสินค้าบนช่องทางแบบออนไลน์ และกำหนด Trade Promotions & Marketing Activities & Campaigns ที่จะใช้บนช่องทางออนไลน์ทั้งหมด
 • วางแผนและกำหนดกลยุทธทางการขายและการตลาดแบบออนไลน์ทั้งหมดขององค์กร
 • ติดตามและประเมินสภาวะการแข่งขันของคู่แข่งในตลาดออนไลน์อย่างสม่ำเสมอ
 • ประสานงานกับทีม Back Office เพื่อให้การขายในช่องทางออนไลน์ เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ควบคุมเงื่อนไข และ ข้อตกลงทางการค้า เช่น ราคา โปรโมชั่น ฯลฯ ให้เป็นไปตามข้อตกลง
 • งานที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย หรือ หญิง อายุระหว่าง 25 – 40 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความละเอียด รอบคอบ ตรงต่อเวลา
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้
 • มีทักษะในการขาย , วิเคราะห์ข้อมูล และมีความคิดที่เป็นระบบ มีทัศนคติเชิงบวก และความคิดสร้างสรรค์
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความรับผิดชอบ รักความก้าวหน้า
 • มีความรู้ทางด้านการขายสินค้า และ การทำการตลาดแบบออนไลน์
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มี Service Mind
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทนสูง สามารถทำงานหนัก และทนต่อสภาวะความกดดันได้
 • สามารถไปร่วมยืนบูธงานแสดงสินค้าได้

ตำแหน่ง : HR Manager (จำนวน 1 อัตรา)

รายละเอียดงาน

 • งานวางแผนกำลังคน / กลยุทธ์ / การบริหารบุคคล
 • งานสรรหาและคัดสรรบุคลากร
 • งานพัฒนาบุคลากร
 • งานประเมินผลงาน / ให้รางวัล
 • งานที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

• เพศชายหรือหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป (บุคลิคดี)

• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์, รัฐศาสตร์, สังคมศาสตร์, จิตวิทยาอุตสาหกรรม

• ประสบการณ์ในการทำงาน 3 ปีขึ้นไปในหน้าที่เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์,เจ้าหน้าที่บุคคล

• มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ (MsOffice: Word, Excel and PowerPoint )

• มีทักษะทางด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤกษในระดับดี

• มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

• มีความกล้าแสดงออกและมีความคิดสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรม

• มีมนุษย์สัมพันธ์ดีและสุขภาพแข็งแรง

• มีความละเอียดรอบคอบ

• มีความสามารถในการสื่อสารและการประสานงาน

• มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

• มีจิตใจพร้อมให้บริการ (servicemind )

• สามารถใช้โปรแกรมเงินเดือน Business Plus ได้เป็นอย่างดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่ง : Sales Admin (จำนวน 1 อัตรา)

รายละเอียดงาน

 • อัพเดทไฟล์ยอดคงเหลือสินค้าแต่ละแบรนด์
 • รับและเปิด sales order จากฝ่ายขาย
 • ทำเอกสาร การยืมและการคืนสินค้า กรณีออกงานแสดงสินค้า
 • ตรวจนับสินค้ารับคืนจากลูกค้า เพื่อส่งต่อให้แผนกสต๊อกทำรับเข้าคลังสินค้า
 • ประสานงานการส่งสินค้า
 • เขียนใบสั่งงานให้พนักงานส่งของ โดยจะต้องระบุข้อมูลต่าง ๆ ให้ชัดเจน
 • งานที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย หรือ หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรการ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความละเอียด รอบคอบ ตรงต่อเวลา
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มี Service Mind
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
 • สามารถไปร่วมยืนบูธงานแสดงสินค้าได้

ตำแหน่ง : Sales Support (แผนก Sales CMC) (จำนวน 2 อัตรา)

รายละเอียดงาน

 • คุมยอดสินค้า Sample ของทีม CMC - จัดเตรียมสินค้า Sample ให้กับ Sales เมื่อ Sales เขียนเบิกสินค้ามา - รับสินค้าคืนเมื่อ Sales คืนสินค้าที่ยืมกลับมา
 • ทำเอกสารยืมสินค้าจาก Stock ใหญ่ กรณีที่สินค้าในคลัง Sample มีไม่พอ หรือกรณีที่เป็นสินค้ารุ่นใหม่ยังไม่มีตัว Sample ไว้ใช้ในทีม
 • ทำเอกสารคืนสินค้า (Return) เข้า Stock กรณีที่ยืมสินค้ามาจาก Stock (ต้องคืนภายใน 14 วัน หลังจากที่ยืมออกมา)
 • ทำเอกสารตัดค่าใช้จ่ายในกรณีที่เบิกสินค้าเป็นของรางวัลในงานสัมมนา . ที่ส่งเสริมการขายแล้วแต่ Sales จะแจ้งมา
 • เบิก - จ่าย ค่าเดินทางให้ Salesเมื่อ Sales เขียนใบเบิกมา (จะต้องรับผิดชอบเงินสดย่อยจำนวน 3,000 บาท)
 • จัดเตรียมอุปกรณ์ สินค้าและอุปกรณ์อื่น ๆ เมื่อทางทีมออกงานสัมมนา
 • ทำการคิดค่า Incentive ให้กับลูกค้าของทีม ที่ Sales ได้ทำ Program ส่งเสริมการขายไว้กับลูกค้า (ต้องคิดค่า Incentive ทุกวันที่ 1 ของทุกเดือน)
 • เบิกเงินค่า Incentive กับฝ่ายบัญชี เมื่อทาง Sales แจ้งความต้องการที่จะให้เบิกเงินให้ลูกค้าได้แล้ว และ เมื่อทาง Sales จ่ายเงินให้กับลูกค้าเสร็จแล้ว จะนำหลักฐานการรับเงินพร้อมบัตรประชาชน และนำไปเคลียร์กับฝ่ายบัญชี
 • ทุก ๆ สิ้นเดือนจะต้องทำ POS Report และ Inventory Report ส่งให้กับทาง Jabra Thailand
 • กรณีที่ Sales ไม่อยู่บริษัทฯ ต้อง Support Sales เมื่อ Sales ขอความช่วยเหลือ เช่น
  • - ทำใบเสนอราคา
  • - เช็คราคาสินค้า
  • - ประสานงานด้านเอกสารต่าง ๆ
  • - เปิด Sales Order
  • - รับโทรศัพท์ลูกค้า
 • งานที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย หรือ หญิง อายุระหว่าง 23 – 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความละเอียด รอบคอบ ตรงต่อเวลา
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มี Service Mind
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทนสูง สามารถทำงานหนัก และทนต่อสภาวพความกดดันได้
 • สามารถไปร่วมยืนบูธงานแสดงสินค้าได้

ตำแหน่ง : Senior Marketing Communication (จำนวน 1 อัตรา)

รายละเอียดงาน

 • ดูแล ติดตามการทำการตลาดของ Brand ต่าง ๆ
 • ประสานงานกับ Product Manager และ AE เพื่อทำการตลาดและจัดกิจกรรมกับร้านค้าให้ Brand
 • เขียนข่าว / Content ของ Brand
 • ทำรายงานการทำ Marketing ของ Brand ต่าง ๆ
 • ควบคุม ดูแลการทำการตลาดผ่าน Social Media
 • งานที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย หรือ หญิง อายุระหว่าง 28 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี สาขาการตลาด สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการวางแผนการสื่อสารการตลาด รู้จักการทำ Branding
 • สามารถเขียนข่าว PR / Content เกี่ยวกับสินค้าหรือ Brand ได้
 • หากมีประสบการณ์ด้าน Online จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความละเอียด รอบคอบ ตรงต่อเวลา
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มี Service Mind
 • สามารถไปร่วมยืนบูธงานแสดงสินค้าได้

ตำแหน่ง : Technical Support (จำนวน 1 อัตรา)

รายละเอียดงาน

 • Support ด้านการใช้งานผลิตภัณฑ์ของบริษัท เมื่อลูกค้าติดต่อสอบถามเข้ามา
 • แก้ปัญหาการใช้งานให้กับลูกค้า , ให้ข้อมูลลูกค้า
 • ทำการตรวจเช็ค - ซ่อมสินค้า
 • งานที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย อายุ 23- 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า , อิเล็กทรอนิกส์ , คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความชอบเทคโนโลยี , ชอบทดลองทำสิ่งใหม่ ๆ , ชอบเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ
 • มีความละเอียด รอบคอบ ตรงต่อเวลา
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • สามารถไปร่วมยืนบูธงานแสดงสินค้าได้
 • หากมีประสบการณ์ด้านการซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่ง : Technical Support ( แผนก Sales CMC ) (จำนวน 1 อัตรา)

รายละเอียดงาน

 • สนับสนุนข้อมูลด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ให้กับทีมขาย
 • นำเสนอข้อมูล และทดสอบผลิตภัณฑ์ที่ Site ลูกค้าก่อนการขาย ร่วมกับพนักงานขาย
 • บริการเคลมสินค้า Onsite กรณีสินค้ามีการเสีย หลังการขาย
 • สอนการใช้งานสินค้าให้กับลูกค้าหลังการขาย รวมถึงการให้บริการข้อมูลด้านเทคนิคกับทางลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย อายุ 24 - 30 ปีขึ้นไป , บุคลิกดี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า , อิเล็กทรอนิกส์ , คอมพิวเตอร์ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการพูดนำเสนอดี
 • รักงานบริการลูกค้า
 • มีความรู้ด้านสินค้า IT Computer
 • มีความละเอียด รอบคอบ ตรงต่อเวลา
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • สามารถไปร่วมยืนบูธงานแสดงสินค้าได้
 • หากมีรถยนต์พร้อมใบขับขี่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์ด้านการซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่ง : ช่างประจำอาคาร (จำนวน 1 อัตรา)

รายละเอียดงาน

 • ควบคุมระบบและอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ติดตั้งอยู่ภายในอาคาร
 • ตรวจเช็คและซ่อมแซมบำรุงรักษา อุปกรณ์ภายในอาคารตามแผนการทำงาน
 • บันทึกการตรวจเช็ค และบำรุงรักษาตามที่ได้รับมอบหมายจากวิศวกรรมอาคารและ/หรือหัวหน้าช่าง
 • รักษาความสะอาดของห้องปฎิบัติการ และดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยสำหรับการทำงาน
 • ปฏิบัติงานให้อยู่ในระเบียบของบริษัทฯ ตลอดเวลา
 • ตรวจเช็ค และซ่อมแซมอุปกรณ์ต่าง ๆ ตามที่ได้รับแจ้งจากผู้ใช้งาน
 • จดบันทึกการใช้พลังงานไฟฟ้า และน้ำประปาตามตารางที่ได้รับมอบหมาย
 • จดบันทึกค่าน้ำหล่อเย็นและอุณหภูมิของระบบปรับอากาศ ตามตารางที่ได้รับมอบหมาย
 • เตรียมความพร้อมสำหรับกรณีฉุกเฉินต่าง ๆ ตลอดเวลา
 • จดมิเตอร์ไฟฟ้า และ มิเตอร์น้ำประปา ทุกเดือน
 • งานที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย อายุระหว่าง 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป หากจบด้านไฟฟ้า หรือเครื่องกล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความละเอียด รอบคอบ ตรงต่อเวลา
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มี Service Mind
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทนสูง

สนใจติดต่อสมัครได้ที่ คุณเม้ง / คุณกิ๊ฟ ฝ่ายบุคคล บริษัท อาร์ ที บี เทคโนโลยี จำกัด

โทรนัดหมายเวลาได้ที่ โทร.086-323-5448, 083-096-0358 หรือ 02-287-1988 ต่อ 8806,8752
E-mail : praneet@rtbtechnology.com, nunnapas@rtbtechnology.com,anuttara@rtbtechnology.com

ที่ตั้ง : บริษัท อาร์ ที บี เทคโนโลยี จำกัด
เลขที่ 8 อาคารมณีนารา ชั้น 8 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 18 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพๆ 10120

******************************************************