ResMed เครื่อง CPAP ชั้นนำระดับโลก ที่จะช่วยให้ชีวิตคุณมีคุณภาพมากขึ้น

Natakorn RTB 07 January, 2020 Contents


ResMed เป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกทางด้านสุขภาพ ซึ่งก่อตั้งมาแล้วถึง 30 ปี ทำให้มีประสบการณ์และความรู้ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงลึก เกี่ยวกับ การกรน การหยุดหายใจขณะนอนหลับ หรือที่เรียกว่า Obstructive Sleep Apnea และสุขภาพการนอนหลับสูงสุด

ResMed มียอดขายอันดับต้นๆ ซึ่งขายแล้วใน 120 ประเทศทั่วโลก พร้อมกันนี้เครื่อง CPAP ของ ResMed เชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลใน Cloud มากกว่า 9 ล้านเครื่อง ซึ่งทำให้สามารถเก็บข้อมูลสุขภาพของผู้ใช้งานได้ต่อเนื่อง ผู้ใช้งานเองสามารถติดตามข้อมูลสุขภาพของตนเองได้ เพื่อนำมาปรับปรุงสุขภาพของตัวเองได้อย่างต่อเนื่องรวมถึงบริษัทฯ ยังสามารถนำข้อมูลสุขภาพในเชิงปริมาณ มาศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาสินค้า ไม่ว่าจะเป็นเครื่องช่วยหายใจขณะนอนหลับหรือ CPAP หน้ากาก และ Application  • ResMed มีเครื่องที่เชื่อมต่อข้อมูลใน Cloud มากกว่า 9 ล้านเครื่อง
  • ResMed มีผู้ใช้เครื่องที่อยู่ในระบบ Ecosystem ของแอ็พฯ AirView ถึง 10 ล้านคน
  • ResMed มีบัญชีผู้ใช้เครื่อง ที่อยู่นอกระบบโรงพยาบาลถึง 80 ล้านคน
นอกจากนั้น ซอฟแวร์ แบบ Cloud-based ถูกออกแบบให้มีการเชื่อมต่อข้อมูลการรักษา ให้มีการพัฒนาชีวิตของผู้บริโภค รวมไปถึงให้การทำงานของคนให้บริการทางด้านสุขภาพมีประสิทธิผลดีขึ้น

  • ข้อมูลนี้จะเป็นข้อมูลที่ทำให้ผู้บริการจำนวนเท่าเดิม สามารถบริการผู้ป่วยได้มากขึ้น
  • ทำให้ผู้ใช้งานเครื่อง สามารถติดตามผลสุขภาพของตัวเองได้อย่างง่ายดาย

ResMed เป็นบริษัท ที่เน้นเรื่องนวัตกรรม และการออกแบบ โดยมีรางวัลต่างๆ มากมายเป็นการยืนยัน

  • Resmed มุ่งเน้นการออกแบบสินค้าเพื่อให้ผู้ใช้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดผลกระทบของโรคเรื้อรังต่างๆ และลดค่าใช้จ่ายในด้านสุขภาพให้น้อยลง