คณะผู้บริหาร บริษัท SONY THAI CO., LTD. เข้าเยี่ยมชม และ ประชุมร่วมกับ บริษัท อาร์ทีบี เทคโนโลยี จำกัด

Natakorn RTB 18 October, 2018 News & Promotionคณะผู้บริหาร บริษัท SONY THAI CO., LTD. เข้าเยี่ยมชม และ ประชุมร่วมกับ บริษัท อาร์ทีบี เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท อาร์ทีบี เทคโนโลยี จำกัด ได้รับเกียรติจาก Mr.Masaki Matsumae กรรมการผู้จัดการคนใหม่ ของบริษัท Sony Thai Co., Ltd. และคณะผู้บริหาร เข้าเยี่ยมชมออฟฟิศ พร้อมกับประชุมเพื่อ วางแผน และ แลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็น ในการทำตลาดสินค้า Audio กับทาง ดร.บรรพต วัฒนสมบัติ กรรมการผู้จัดการและทีมงานบริษัท อาร์ทีบี ฯ เมื่อวันที่ 18/10/2561 ที่ผ่านมา