ตัวแทนจาก Jabra ประจำประเทศไทยมอบกระเช้าและประชุมร่วมกับ บริษัท อาร์ทีบี เทคโนโลยี จำกัด

Natakorn RTB 28 December, 2018 News & Promotion

ตัวแทนจาก Jabra ประจำประเทศไทยมอบกระเช้าและประชุมร่วมกับ บริษัท อาร์ทีบี เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท อาร์ทีบี เทคโนโลยี จำกัด ได้รับเกียรติจาก คุณณัฐวัฒน์ ปัญญโรจน์ Country Sales Manager (Consumer) มอบกระเช้าปีใหม่พร้อมกับประชุมเพื่อ วางแผน และ แลกเปลี่ยน ข้อคิดเห็น ในการทำตลาดสินค้ากับทาง ดร.บรรพต วัฒนสมบัติ กรรมการผู้จัดการและทีมงานบริษัท อาร์ทีบี ฯ เมื่อวันที่ 27/12/2561 ที่ผ่านมา